Hinduisms

Hinduisms

Hinduisms ir trešā pasaulē lielākā reliģija. Tai ir aptuveni 850 miljonu sekotāju, kas sastāda aptuveni 13% no visas pasaules populācijas. Interesanti ir tas, ka hinduisms ir ļoti lokalizēts – pārsvarā tas ir izplatīts tikai Indijā un Nepālā. Globalizācijas ietekmē, protams, hinduisti ir sastopami arī daudzās citās valstīs un pasaules daļās, taču arī viņiem parasti ir aziātiska izcelsme. Hinduisms ir ļoti sena ticības sistēma, kas ir ļoti atšķirīga no Eiropā izplatītajām rakstu reliģijām. Hinduisms ir cēlies Nepālā aptuveni 2 000 gadu p.m.ē. – billigst lån. Šī senā reliģija ir ļoti daudzveidīga un sazarota, bet to vieno pamata svētie raksti – Rigvēda. Tiek uzskatīts, ka tie ir vissenākie svētie raksti, kas saglabājušies līdz mūsdienām. Paši hinduisti arī tic, ka hinduisms ir mūžīgā reliģija.

Hinduisma reliģija tiek balstīta vēdās. Vēdas ir hinduisma mācībā balstītas folkloras vienība, piemēram, dziedājumi, buramvārdi, sakāmvārdi utt. Šīs vēdas ir apkopotas neskaitāmi daudzos vēdu krājumos. Kā jau tika minēts, senākais vēdu krājums, kas tiek uzskatīts par reliģijas svētajiem rakstiem ir Rigvēda. Tā ir pamatā visām pārējām vēdām, jo tajā pārsvarā apkopotas tieši reliģijas lūgšanas. Rigvēdai ir arī vairāki atvasinājumi, piemēram, Jadžurvēda, kurā apkopoti reliģiskie rituāli un Samavēda, kurā apvienoti dziedājumi. Vēdas tiek papildinātas arī ar mazāk nozīmīgu garīgo hinduisma literatūru, piemēram, Sutrām un Brahmām.

Kā zināms, hinduisms, atšķirībā no vairuma mūsdienu reliģiju, ir pilnībā politeisks. Tas nozīmē, ka hinduisti tic vairākiem dieviem. Kopumā hinduismā figurē pat 300 miljoni dažādu dievību un pus dievu, bet kā jau tika minēts, hinduisms ir sadrumstalota reliģija, kurai ir neskaitāmi daudz virzienu un ne visi virzieni atzīst un pielūdz visus 300 miljonus dievu. Mūsdienās izplatītākie ir četri hinduisma novirzieni – vaišnavisms, šaivisms, šaktisms un smārtisms. Arī šiem virzieniem ir neskaitāmi daudz apakš virzienu. Daudzi hinduisma novirzieni pat ir monoteiski vai paneteiski. Būtībā, tas nozīmē, ka daži hinduisti arī atzīst tikai vienu dievu vai arī uzskata, ka Dievam nav konkrēta veidola.

Galvenie hinduisma Dievi ir Brhama, Višna un Šiva. Pamatā vēdās tiek noteikts, ka Brahma ir radītājs, Višna ir sargātājs un Švina iznīcinātājs, taču, jau atkal jāpiemin, ka ne visi hinduisma virzieni to atzīst. Kā jau nosaka hinduisma pamata virzienu nosaukumi, katrs no tiem par svarīgāko uzskata kādu citu dievu. To, kādiem dieviem hinduisti tic, nosaka pat tas, kādā ciematā vai pilsētā šo reliģiju pārstāvji dzīvo. Daudziem ciematiem ir savi dievi, kas atbild, piemēram, par auglību.

Tā kā reliģija ir tik ļoti sadrumstalota, ir grūti definēt hinduisma pamata idejas, jo katrs hinduisma virziens ir savā veidā unikāls un nereti vairākiem virzieniem nav pilnīgi nekā kopīga. Vairums hinduistu tomēr tic dvēseles pārdzimšanai citā ķermeni jeb nepārtrauktam dzīves un nāves ciklam. Hinduisti to dēvē par Samsara (lån rki ingen hindring), bet zinātniski šis fenomens tiek saukts par reinkarnāciju. Vēl vairums hinduistu tic arī karmai. Karma ir labo un slikto darbu kopums, kas cilvēkam atmaksājas. Proti, darot sliktu saņemsi slikto atpakaļ, bet darot labu, atpakaļ saņemsi labo. Hinduisti uzskata, ka karma saglabājas visās dzīvēs un tieši šajā dzīvē uzkrātā karma noteiks to, kāda būs nākamā dzīve. Ja cilvēks dara labu, viņš atdzims kā augstāka būtne, proti, cilvēks, bet ja viņš dara sliktu, iemiesosies kādā dzīvniekā.

Pašā hinduisma pamatā ir tiekšanās pēc apgaismības un atbrīvošanās no pārdzimšanas cikla. Hinduisms ir ļoti mierpilna reliģija. Jau ticība karmai un atdzimšanai nosaka to, ka hinduistiem jābūt iecietīgiem, labiem, laipniem un saprotošiem, citādāk viņu karma tiks sabojāta un viņi pārdzims kādā no zemākā līmeņa dzīvības formām. Par spīti tam, mūsdienās ir sastopamas par ļoti vardarbīgas hinduisma sektas, kurām nav nekā kopīga ar hinduisma pamata ideoloģiju. Vienīgais iemesls, kāpēc šīs sektas tiek saistītas ar hinduismu ir kādas konkrētas hinduisma idejas paturēšana, taču interpretācija tām var būt pat diametrāli pretēja pamata hinduisma mācībai.