Jaunās reliģiskās kustības

Jaunās reliģiskās kustības

Lielākā daļa pasaules iedzīvotāju pieder pie kādas no lielākajām reliģijām, kā piemēram, kristietība, islāms, hinduisms, budisms, jūdaisms, sikhisms u.c. Tikai aptuveni 17% no visiem pasaules iedzīvotājiem ir ateisti vai arī pieder pie kādas no jaunākajām un mazākajām reliģijām, tomēr arī tās nereti ir oficiāls reliģisks organizācijas, kurām ir savs sekotāju loks. Kuras ir populārākās mazās jeb jaunās reliģijas?

1. Jehovas liecinieki
Jehovas lielinieki ir atdalījušies no kristietības. Arī Jehovas Liecinieku svētie raksti ir Bībele un viņi tic Dievam Jehovam un Dieva dēlam Jēzum Kristum, taču interpretē Bībeli citādāk. Ļoti tieši tulkojot un interpretējot dažādus Bībeles rakstus, Jehovas liecinieki noliedz daudzas kristietības pamata idejas, kā, piemēram, Svēto Trīsvienību, dvēseles nemirstību, elles esamību u.c. Viņi piekrīt tam, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, bet centrālais galvenais tēls, atšķirībā no kristietības ir tēvs Jehovs. Pret Jehovas lieciniekiem nereti sabiedrībā ir vērojama visai negatīva attieksme divu iemeslu dēļ – viņu stingrās reliģijas praktizēšanas, kas nereti ir pretrunā ar mūsdienu sabiedrības standartiem (piemēram, liegums pārliet asinis, iesaistīties politikas procesos, strādāt brīvdienās, lietot alkoholu un smēķēt utt.) un aktīvās reliģijas sludināšanas, kas izpaužas kā uzmācīga cilvēku pievēršana šai ticībai.

2. Pēdējo dienu svētie
Arī pēdējo dienu svētie ir reliģiska organizācija, kuras pamatā ir kristietība jeb ticība Jēzum Kristum un Bībeles mācībai, taču papildus tam, šī reliģija ir balstīta arī uz tādiem svētajiem rakstiem kā Mormona grāmata, Mācība un derības un Dārgā pērle. Pamatā reliģija nosaka, ka cilvēki uz šīs zemes ir ieradušies tikai mācīties jaunas prasmes un stiprināt sevi, patiesā dzīve gan pirms ierašanās uz zemes gan pēc tās pamešanas, tiek vadīta Dieva valstībā. Pēdējo dienu svētie uzskata, ka viņu reliģija ir sākotnējās kristietības atgriešana, jo pēc Jēzus Kristus nāves tā zuda.

3. Bahai
Bahai ir jauna reliģija, kuras pamats ir vienot visas pārējās reliģijas. Tās galvenā ideja paredz, ka visu reliģiju galvenie tēli, kā, piemēram, Jēzus Kristus, Muhameds, Mozus, Buda, Krišna u.c. ir viena un tā paša Dieva vēstneši. Šī reliģija vēršas pret jebkāda veida naidu un aizspriedumiem. Viņi uzskata, ka visi cilvēki ir vienlīdzīgi, neatkarīgi no dzimuma, seksuālās piederības, rases, nacionalitātes, sociālās piederības utt. Bahai reliģija nosaka, ka šajā pasaulē svarīga ir tikai dvēseliskā kvalitāte (más popular creditos rapidos y faciles en españa). Tas nozīmē, ka jāvairo labais, jārod harmonija, jātiecās uz skaisto. Materiālajām vērtībām nav nozīmes, jo tās ir aktuālas tikai šajā dzīvē. Bahi nav noteiktu reliģisko līderu, dievnamu, svēto objektu utt. Viņi tic, ka saskarsmei ar Dievu nav vajadzīgi nekādi starpnieki.

4. Starptautiskā Krišnas apziņas biedrība
Starptautiskā Krišnas apziņas biedrība ir Madhva-Gaudījas vaišnāvu tradīciju turpinātāji. Šī reliģija ir balstīta uz vēdiskajiem raktiem, kas ir raksturīgs hinduismam. Šīs reliģijas uzskatu kopums ir visai sarežģīts. Reliģijas piekritēji tic, ka ar meditatīvu lūgšanu palīdzību un mantru skaitīšanu ir iespējams tuvoties Dievam un sasniegt viņa apziņas līmeni. Cilvēka dvēsele ir Dieva sastāvdaļa, tāpēc šis process ir iespējams. Šīs reliģijas pārstāvju vienīgais mērķis ir garīga pilnveidošanās un saplūšana ar dievišķo. Viņi sevi pilnībā velta reliģijai un naudu pelna vācot ziedojumus. Tieši šī iemesla dēļ, sabiedrībā pret Starptautisko Krišnas apziņas biedrību ir visai negatīva attieksme.